Shared files

En aquesta carpeta podeu posar els fitxers i imatges que siguin compartits per tots o alguns idiomes.

Title Type Image
UPCLogo File
LogoUPC Image LogoUPC
LogoEHU Image LogoEHU
Logoi2CAT Image Logoi2CAT
LogoUC3M Image LogoUC3M
LogoUGR Image LogoUGR